Nöjda kunder

 Fastighetsförvaltning

 • Rj Förvaltning AB
  Telefon: 08 – 74 93 406
 • Polar VVS & Fastighetstjänst AB
  Telefon: 08 – 26 24 70
 • Bodin Gunnar Fastigheter
  Telefon: 08 – 24 32 10
 • Fastighets Aktiebolaget Kannan
  Telefon: 08 – 66 27 722
 • Nordemo Fastighetsförvaltning AB
  Telefon: 08 – 644 04 95
 • Stiftelsen Stockholms Student Bostäder (SSSB)
  Telefon: 08 – 458 10 43
 • BA Fastigheter
  Telefon: 08 – 31 22 22